Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho doanh nghiệp

báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một trong số các hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp cần có khi đi vào hoạt động, nhằm giám sát theo dõi hiện trạng môi trường để đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nơi thực hiện dự án.

1. Tại sao phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ nhằm khảo sát hiện trạng môi trường nơi dự án hoạt động để xác định nguồn ô nhiễm, ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh. Lấy mẫu phân tích môi trường của dự án. Và đưa ra các đề xuất, phương án nhằm giảm thiểu và khắc phục tình trạng ô nhiễm dựa vào nguyên nhân phát sinh ô nhiễm, cung cấp căn cứ khoa học cho đối sách khống chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường.

2. Những đối tượng cần phải làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Theo quy định đối tượng phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị các trung tâm thương mại, nhà xưởng…Đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhậnđề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

báo cáo giám sát môi trường định kỳ
báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Tần suất lập báo cáo:

-3 tháng/1 lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm. (theo Công văn 3105/TNMT-QLMT/UBNDTPHCM).

-6 tháng/1 lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên(theo Công văn 3105/TNMT-QLMT/UBNDTPHCM).

-Riêng đối với tỉnh Bình Dương lập báo cáo giám sát theo công văn 4228, theo công văn yêu cầu quan trắc 3 tháng/1lần đối với nước thải, Không khí tại nguồn và tại nơi làm việc, 6 tháng/1 lần đối với khu vực không khí xung quanh. Lập báo cáo tổng hợp 1 lần định kỳ vào tháng 3 năm sau.

Sở tài nguyên môi trường đã ký quyết định giao cho Thanh Tra Sở và đề nghị UBND cấp huyện tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với các cơ sở không thực hiện đầy đủ và đúng quy định chương trình giám sát môi trường theo Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

3. Nội dung lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Khảo sát những thông tin chung: thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của công ty, điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa lý, địa chất, KT-XH của khu vực dự án đang hoạt động, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh.

Xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn… Xác định chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đề án. Các biện pháp phòng ngừa đã và đang sử dụng. Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khói, mẫu đất, mẫu nước ngầm.

Tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

Phương án quản lý, dự phòng, xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn.

Trên thực tiễn đó công ty môi trường Vạn Liên Hoa với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm sẽ giúp đỡ, và giải quyết mọi vướng mắc về lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho doanh nghiệp của quý doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *