Nghị Định Số 38/2015/NĐ-CP Về Quản Lý Chất Thải Và Phế Liệu

Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Ngày 24/04/2015 tại Hà Nội, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Về Quản Lý Chất Thải Và Phế Liệu với 9 Chương và 66 Điều. Quy định thêm một số vấn đề về việc nhập khẩu phế liệu nội dung tóm lược như sau:

Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ từ 10% – 20%

Nhằm đảm bảo tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu, tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu, Chính phủ đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân này phải thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại nơi tổ chức, cá nhân mở tài khoản giao dịch chính.

Với sắt, thép phế liệu, tổ chức, cá nhân nhập khẩu dưới 500 tấn phải ký quỹ 10%; nhập khẩu từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn phải ký quỹ 15% và nhập khẩu từ 1.000 tấn trở lên phải ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu. Tương tự, với giấy, nhựa phế liệu, tổ chức, cá nhân nhập khẩu dưới 100 tấn, từ 100 tấn đến dưới 500 tấn và từ 500 tấn trở lên phải thực hiện ký quỹ với mức lần lượt là 15%; 18% và 20%. Với các loại phế liệu khác (không phải sắt, thép, nhựa, giấy), số tiền ký quỹ được quy định thống nhất là 10% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Nghị định cũng quy định tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải thực hiện ký quỹ trước khi tiến hành thủ tục thông quan phế liệu nhập khẩu ít nhất 15 ngày làm việc. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại đã nhận ký quỹ sẽ hoàn trả số tiền ký quỹ trong 05 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân kèm theo bản sao chứng thực của tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận thông quan hoặc đã tái xuất phế liệu.

Trường hợp phế liệu nhập khẩu không được thông quan hoặc không thể tái xuất, khoản tiền ký quỹ được sử dụng để thanh toán chi phí xử lý phế liệu vi phạm. Nếu số tiền ký quỹ không đủ thanh toán toàn bộ các chi phí, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu có trách nhiệm tiếp tục thanh toán. Mặt khác, nếu số tiền ký quỹ còn thừa sau khi thanh toán các chi phí, thì số tiền còn lại được hoàn trả cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *