Lập thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phế liệu

Công ty môi trường

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác. Để quản lý việc nhập khẩu phế liệu, mỗi một doanh nghiệp được phép nhập khẩu phế liệu khi đã có Giấy phép nhập khẩu phế liệu. Nhằm giúp Quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Giấy phép nhập khẩu phế liệu, Vạn Liên hoa xin tóm lược lại sơ bộ trình tự, thủ tục cấp giấy phép như sau:

giấy phép nhập khẩu phế liệu
giấy phép nhập khẩu phế liệu

Đối tượng cần lập Giấy phép nhập khẩu phế liệu

Giấy phép này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất; nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất; nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Cơ sở pháp lý

Luât Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

– Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

– Thông tư 41/2015TT-BTNMT  về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

– Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

Hồ sơ bao gồm

– Nội dung hồ sơ thực hiện theo khoản 1 hoặc khoản 2, Điều 4, Thông tư 41/2015TT-BTNMT  ( tùy theo đối tượng nhập khẩu phế liệu).

Quy trình thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp lên cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2:  Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc có văn bản thông báo gửi tổ chức, cá nhân để hoàn thiện.

Bước 3: Sau khi hoàn thiện hồ sơ cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập đoàn kiểm tra, trường hợp cần thiết sẽ lấy mẫu phân tích, tham vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bước 4: Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy xác nhận; trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, điều kiện về bảo vệ môi trường theo yêu cầu.

Thời gian cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

– Thời hạn cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường là bốn mươi (40) ngày làm việc;

– Thời hạn cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường là ba mươi (30) ngày làm việc;

Hotline 0908.652.708 – 0908.043.798 – 0901.557.148 – 0901.557.248   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *