Cẩm Nang Bảo vệ Môi trường dành cho nhà quản lý doanh nghiệp

Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Cẩm nang môi trường cung cấp các kiến thức môi trường cơ bản nhất dành cho doanh nghiệp trong việc quản lý và thực hiện bảo vệ môi trường.

Trong những năm vừa qua, các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường đã có những thay đổi và các văn bản mới thay thế cho các văn bản trước đây. Do đó, để kịp thời cung cấp các thông tin và các quy định mới của pháp luật bảo vệ môi trường đến chủ các cơ sở sản xuất công nghiệp, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức biên soạn lại tài liệu này nhằm cập nhật các quy định mới nhất về bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp cần phải biết, phải thực hiện kể từ khi chuẩn bị thành lập đến khi đi vào sản xuất ổn định.

Đây là tài liệu hướng dẫn rất hữu ích dành cho các Doanh nghiệp để thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất của mình; đồng thời cũng là tài liệu tuyên truyền bổ ích dành cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *