Hồ sơ môi trường, các thủ tục về môi trường

thủ tục môi trường
[:vi]Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Để giám sát và ràng buộc trách nhiệm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước quy định mọi tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện các hồ sơ môi trường, thủ tục môi trường như sau:

Hồ sơ môi trường

1. Đánh giá tác động môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường khi lập dự án đầu tư;

2. Lập đề án bảo vệ môi trường đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (nhà máy, nhà xưởng, nhà hàng, khách sạn, siêu thị…) đã đi vào hoạt động mà chưa có giấy xác nhận Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường;

3. Xin giấy phép xả nước thải đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả nước thải vào môi trường;

4. Xin giấy phép khai thác nước nước ngầm (giếng khoan), nước mặt (sông, suối, hồ…) đối với trường hợp khai thác để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;

5. Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát thải chất thải nguy hại;

6. Lập báo cáo hoàn thành sau khi hoàn thành các hạng mục đã cam kết trong các thủ tục môi trường trên khi dự án đi vào hoạt động ;

7. Lập báo cáo giám sát môi trường tối thiểu 02 lần/năm, nộp cho cơ quan quản lý trước ngày 15/01 và ngày 15/07 hàng năm.

Việc không thực hiện hoặc không chấp hành đầy đủ các quy định về môi trường, thực hiện lập đầy đủ các hồ sơ môi trường, thủ tục môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2009/NĐ – CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường; tùy theo mức độ và quy mô mà đơn vị có thể bị phạt, thu hồi giấy phép hoặc đóng cửa…

Công ty TNHH TM DV Vạn Liên Hoa là đơn vị đầu tiên cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường miễn phí cho Doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp nắm rõ hơn về các thủ tục môi trường, hồ sơ môi trường để thực hiện đúng theo quy định. Với đội ngũ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình được đào tạo từ các trường đại học trong và ngoài nước trình độ Thạc Sỹ, kỹ sư , cử nhân có nhiều năm kinh nghiệm hy vọng sẽ mang lại sự hài lòng nhất cho quý khách hàng khi đến với chúng tôi.[:en]Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Để giám sát và ràng buộc trách nhiệm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước quy định mọi tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện các hồ sơ môi trường, thủ tục môi trường như sau:

Hồ sơ môi trường

1. Đánh giá tác động môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường khi lập dự án đầu tư;

2. Lập đề án bảo vệ môi trường đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (nhà máy, nhà xưởng, nhà hàng, khách sạn, siêu thị…) đã đi vào hoạt động mà chưa có giấy xác nhận Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường;

3. Xin giấy phép xả nước thải đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả nước thải vào môi trường;

4. Xin giấy phép khai thác nước nước ngầm (giếng khoan), nước mặt (sông, suối, hồ…) đối với trường hợp khai thác để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;

5. Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát thải chất thải nguy hại;

6. Lập báo cáo hoàn thành sau khi hoàn thành các hạng mục đã cam kết trong các thủ tục môi trường trên khi dự án đi vào hoạt động ;

7. Lập báo cáo giám sát môi trường tối thiểu 02 lần/năm, nộp cho cơ quan quản lý trước ngày 15/01 và ngày 15/07 hàng năm.

Việc không thực hiện hoặc không chấp hành đầy đủ các quy định về môi trường, thực hiện lập đầy đủ các hồ sơ môi trường, thủ tục môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2009/NĐ – CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường; tùy theo mức độ và quy mô mà đơn vị có thể bị phạt, thu hồi giấy phép hoặc đóng cửa…

Công ty TNHH TM DV Vạn Liên Hoa là đơn vị đầu tiên cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường miễn phí cho Doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp nắm rõ hơn về các thủ tục môi trường, hồ sơ môi trường để thực hiện đúng theo quy định. Với đội ngũ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình được đào tạo từ các trường đại học trong và ngoài nước trình độ Thạc Sỹ, kỹ sư , cử nhân có nhiều năm kinh nghiệm hy vọng sẽ mang lại sự hài lòng nhất cho quý khách hàng khi đến với chúng tôi.[:]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *