Bình Dương: Mô hình ba nhà cùng xây dựng thành phố thông minh

Công ty môi trường

(Xây dựng) – “Thành phố thông minh – mô hình ba nhà” là sự hợp tác giữa ba nhà (nhà quản lý, doanh nghiệp và nhà khoa học) để xây dựng nền kinh tế trí thức với việc nâng cao giá trị sản xuất.

Muốn làm được như vậy thì chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phải được chú trọng nâng cao và mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống người dân ở thành phố đó.


Bình Dương ra mắt Ban chỉ đạo, Hội đồng cố vấn Ba nhà, Ban điều hành văn phòng thành phố thông minh.

Nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp

Hiện tỉnh Bình Dương đang áp dụng một kế hoạch dài hạn, mang tính đột phá để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Kế hoạch này được gọi là Chương trình chiến lược đột phá Bình Dương 2021 (Binh Duong Navigator 2021) và là chương trình trọng điểm của dự án Thành phố thông minh Bình Dương. Đây là một chương trình giúp Bình Dương phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó từng bước chuyển hóa từ nền công nghiệp sản xuất truyền thống sang sản xuất công nghệ cao và dịch vụ có hàm lượng chất xám cao, ít thâm dụng lao động, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế địa phương.

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: “Trong bối cảnh và cơ chế như hiện nay, việc xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh là một tiến trình còn khá mới mẻ, chưa có tiền lệ với nhiều cơ hội và thách thức. Vì vậy, Hội thảo “Thành phố thông minh – mô hình ba nhà” sẽ góp phần xác định phương hướng, tầm nhìn, giải pháp và nội dung thực hiện cụ thể trong việc triển khai đề án trong năm 2017; đồng thời xác định vai trò then chốt của “Mô hình ba nhà” xét trong mối quan hệ tổng thể đối với công tác quản lý nhà nước về xây dựng đô thị thông minh; qua đó góp phần tạo cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc hoạch định một chính sách phát triển thành công cho tỉnh Bình Dương trong tương lai”.

Năm 2016, kinh tế của Bình Dương duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và chuyển dịch đúng hướng; kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng cao và tiếp tục xuất siêu. Thu ngân sách vượt dự toán đề ra, tạo động lực phấn đấu cho chu kỳ ngân sách mới. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả cao với giá trị trên 02 tỷ USD, trong đó có một số dự án lớn có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ mới.

“Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, tỉnh Bình Dương đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững. Tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Lãnh sự quán Hà Lan, TCty Becamex IDC cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhiều buổi Hội thảo và các cuộc làm việc, trao đổi và tìm hiểu về “Đô thị Thông minh”. Từ đó, làm tiền đề quan trọng cho việc quy hoạch, phát triển tỉnh Bình Dương trong tình hình mới; phù hợp với giai đoạn đầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư – Cuộc cách mạng gắn liền với thuật ngữ Công nghiệp 4.0”, ông Liêm nhấn mạnh.

Từ thực tiễn đó và nhằm cụ thể hóa Chương trình của Tỉnh ủy Bình Dương về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt “Đề án thành phố thông minh Bình Dương”, đồng thời triển khai thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng cố vấn…

Hợp tác ba nhà

Chương trình chiến lược đột phá Binh Dương Navigator 2021 giới thiệu và sử dụng những yếu tố cơ bản của mô hình hợp tác ba nhà. Mô hình này tập trung vào sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước, Nhà khoa học/Nhà trường và Doanh nghiệp. Mô hình này đóng góp rất lớn vào sự thành công của thành phố Eindhoven và vùng xung quanh (gọi chung là Brainport Eindhoven). Mô hình này dựa trên sự cam kết từ các bên liên quan và giúp họ làm việc chặt chẽ với nhau theo định hướng đã thống nhất.


Hạ tầng giao thông Bình Dương đã được đầu tư hiện đại.

Kế hoạch hợp tác ba nhà hướng đến việc gia tăng GDP trong ngành công nghiệp và dịch vụ tại Bình Dương bằng cách cải thiện nhiều khía cạnh của cơ sở hạ tầng giúp thu hút đầu tư phát triển các ngành sản xuất công nghệ cao với giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế của địa phương. Những yếu tố cơ bản của kế hoạch này được học hỏi từ quốc tế.

Thành phố Eindhoven tại Hà Lan và vùng Brainport Eindhoven, khu vực công nghệ cao đã được xây dựng rất thành công, bao quanh thành phố là đối tác chiến lược và đồng thời trực tiếp tham gia vào dự án thành phố thông minh Bình Dương. Tuy nhiên, khi áp dụng tại Bình Dương sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với môi trường địa phương cùng một mô hình quản lý thích hợp với hệ thống chính trị và xã hội Việt Nam.

Cao Cường

[:]

One thought on “Bình Dương: Mô hình ba nhà cùng xây dựng thành phố thông minh

  1. Pingback: Thực hiện an toàn lao động từ các cơ sở sản xuất - Vạn Liên Hoa Co.,Ltd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *