Nghị định 155/2016/NĐ-CP lĩnh vực môi trường

Nghị định 155 - Công ty môi trường Vạn Liên Hoa

LUẬT MÔI TRƯỜNG

Công ty môi trường vạn liên hoa

QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Cảnh sát môi trường ngày 23 tháng 12 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tóm tắt:

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó sẽ tăng mức phạt tiền (gấp 10 lần) đối với hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.

Nghị định 155/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2017, sẽ thay thế cho Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

One thought on “Nghị định 155/2016/NĐ-CP lĩnh vực môi trường

  1. Pingback: Nghị định 179/2013/NĐ-CP Lĩnh vực môi trường - Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *