Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 2018

lập đánh giá tác động môi trường

Với sự quy hoạch phát triển không ngừng của các ngành trong xã hội như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thuỷ sản, du lịch – dịch vụ, đô thị hoá… mà không chú ý đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường đã dẫn đến ô nhiễm môi trường, suy giảm tài nguyên sinh vật, thay đổi khí hậu toàn cầu ngày càng nghiêm trọng. Để quản lý môi trường được thắt chặt hơn, Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được đưa vào trong khuôn khổ Luật Chính sách Môi trường như một công cụ để quản lý môi trường.

Ở Việt Nam, Đánh giá tác động môi trường cũng được đưa vào trong luật bảo vệ môi trường (Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13) và xem đây là một trong những nội dung cần thiết phải có trong xem xét phê duyệt cho phép dự án thực thi. Nó không những là công cụ quản lý môi trường mà còn là một nội dụng giúp quy hoạch dự án thân thiện với môi trường và là một phần của chu trình dự án.

danh-gia-tac-dong-moi-truong

Để giúp Quý Doanh nghiệp cùng hiểu rõ hơn về Hồ sơ Đánh giá tác động Môi trường (ĐTM), Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa sẽ sơ lược các kiến thức về Hồ sơ môi trường này như sau:

Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được xem là hồ sơ đánh giá tác động qua lại giữa dự án với các yếu tố kinh tế, xã hội và tự nhiên. Theo Tổ chức quốc tế về Đánh giá tác động môi trường (IAIA) đưa ra định nghĩa về việc đánh giá tác động môi trường gồm các công việc như: dự đoán, xác định, đánh giá và giảm thiểu các ảnh hưởng của việc phát triển dự án đến các nhân tố sinh học, xã hội và các nhân tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định quan trọng và thực hiện những cam kết.

Tại sao cần phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường?

  • Đánh giá tác động môi trường là báo cáo khoa học và cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý có thể cân nhắc, phân tích dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.
  • Đánh giá tác động môi trường giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn phương án khả thi tối ưu cho dự án, liên quan giữa môi trường và hoạt động sản xuất, đảm bảo đúng theo quy định Nhà nước mà vẫn có lợi về kinh tế.

Đối tượng cần thực hiện Đánh giá tác động môi trường

a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b) Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

c) Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường;

* Quy định cụ thể tại phụ lục II nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP .

Văn bản Quy định về việc Lập Đánh giá tác động Môi trường

  • Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
  • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
  • Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
  • Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 01/04/2015  về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Nếu còn những vướng mắc cần tư vấn, hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên lạc ngay với chúng tôi qua hotline 0908.043.798 hoặc gửi thư trực tiếp về email info@vanlienhoa.com để nhận tư vấn và hỗ trợ miễn phí từ nhân viên tư vấn có trình độ cao từ Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa.

One thought on “Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 2018

  1. Pingback: Lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Công ty Vạn Liên Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *