Lập Giấy phép xả thải vào nguồn nước 2018

Lập giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả thải là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp khi có phát sinh xả thải vào nguồn nước có các thông số tiêu chuẩn tương đương hoặc đạt các tiêu chuẩn được quy định, giúp cơ quan nhà nước có thể quản lý, theo dõi nhằm để góp phần bảo vệ môi trường nước cũng như đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là quá trình phân tích, đánh giá, ảnh hưởng nước thải đến môi trường nước (ở đây chính là nguồn tiếp nhận). Từ đó, có thể đề ra các phương pháp quản lý, giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt quy chuẩn của bộ Tài nguyên Môi trường.

Để giúp Quý Doanh nghiệp cùng hiểu rõ hơn về Hồ sơ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa sẽ sơ lược các kiến thức về Hồ sơ môi trường này như sau:

Đối tượng cần xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải vượt quá 5 m3/ngày đêm và có chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ;
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có xả nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước tập trung mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó thì cơ sở đó không cần xin giấy phép xả thải.

Thời hạn của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước có thời hạn tối đa là mười  (10) năm, tối thiểu ba (03) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép với thời hạn ngắn hơn thời hạn tối thiểu thì giấy phép được cấp hoặc gia hạn theo đề nghị trong đơn.

Hồ sơ cấp, gia hạn , điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép;
 • Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả thải vào nguồn nước;
 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải;

Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Văn bản quy định về Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 • Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2013;
 • Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước;
 • Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực 15/12/2013;
 • Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 15/07/2014 Quy định về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Vạn Liên Hoa hy vọng với phần kiến thức, thông tin trên đây cũng giúp Quý Doanh nghiệp, Công ty đã hiểu rõ hơn về loại hồ sơ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Nếu còn những vướng mắc cần tư vấn, hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên lạc ngay với chúng tôi qua hotline 0908.043.798 hoặc gửi thư trực tiếp về email info@vanlienhoa.com để nhận tư vấn và hỗ trợ miễn phí từ nhân viên tư vấn có trình độ cao từ Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa.

One thought on “Lập Giấy phép xả thải vào nguồn nước 2018

 1. Pingback: Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2017 - Hotline 0908.043.798

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *