Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường 2018

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường 2018. Thực chất là báo cáo giám sát môi trường định kỳ được đổi tên. Có nhiều yêu cầu thay đổi mới, nhằm đưa ra các giải pháp quản lý, giúp giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại Doanh nghiệp, xí nghiệp, công ty hay cơ sở sản xuất…v.v.. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân cần bắt buộc thực hiện Báo cáo giám sát môi trường định kỳ một các nghiêm túc và chính xác.

Nhằm để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trườngCông ty Môi trường Vạn Liên Hoa với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn môi trường đã tổng hợp lại các kiến thức thông tin cần biết về Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2017 như sau.

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường
Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường

Văn bản Quy định về việc Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường

  • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014.
  • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
  • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
  • Thông tư 43/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/09/2015 quy định về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu môi trường.
  • Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ban hành ngày 14/10/2016 quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ
  • Quyết định 13 ban hành ngày 16/6/2016 quy định về bảo vệ môi trường ở Tỉnh Bình Dương (Chỉ co hiệu lực ở KCN VSIP)

Căn cứ vào các “Chương trình quản lý và giám sát môi trường” của Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc “Bản kế hoạch bảo vệ môi trường” hoặc “Đề án bảo vệ môi trường” hoặc “Bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường” đã được cơ quan Nhà nước phê duyệt nhằm để giúp xác định vị trí, số mẫu cần đo đạc giám sát theo từng doanh nghiệp.

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường là gì?

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường là hình thức đánh giá chất lượng môi trường trong thời gian định kỳ ngắn hạn của các doanh nghiệp, công ty hay các cơ sở sản xuất kinh doanh,… có xả thải trực tiếp vào môi trường ( Bao gồm nước thải, khí thải…v.v…) báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật ( Ở đây là Chi cục, Phòng, Sở hoặc Bộ TNMT). Việc làm này nhằm kiểm tra, giám sát, đưa ra các giải pháp giúp hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ có vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh tế, sản xuất. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần thực hiện định kỳ đo đạc, lấy các mẫu phân tích, các thông số liên quan đến các ảnh hưởng tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở sản xuất ( Bao gồm nước mặt, nước ngầm, không khí, đất…v.v…). Việc lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ giúp theo dõi thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở, doanh nghiệp tác động đến chất lượng môi trường như thế nào. Từ đó để các doanh nghiệp cùng cơ quan chức năng tìm phương án khắc phục, hạn chế hay giảm thiểu ô nhiễm, làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo thực hiện đúng theo pháp luật Nhà nước quy định.

Đối tượng phải làm Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường?

Đối tượng bắt buộc phải lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ bao gồm: các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, cơ sở đang hoạt động,… (theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, Điều 3) cùng Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo Luật Bảo vệ môi trường 2014, Điều 24).

Các đơn vị bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… có phát sinh xả thải trực tiếp đều phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ gửi lên cơ quan đánh giá môi trường có thẩm quyền theo luật định.

 Thời gian và tần suất lập Báo cáo giám sát môi trường

  • Đối với chủ đầu tư các khu/cụm công nghiệp: định kỳ tổng hợp và gửi Báo cáo giám sát môi trường về cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với tần suất là 02 lần/năm.
  • Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong và ngoài khu/cụm công nghiệp: định kỳ tổng hợp và gửi báo cáo giám sát môi trường về cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với tần suất tối thiểu 01 lần/năm.

Với những kiến thức, thông tin sơ lược trên đây, Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa hy vọng quý Doanh nghiệp đã phần nào hiểu rõ hơn về Hồ sơ Báo cáo giám sát Môi trường định kỳ 2017.

Nếu còn những vướng mắc cần tư vấn, hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên lạc ngay với chúng tôi qua hotline 0908.043.798 hoặc gửi thư trực tiếp về email info@vanlienhoa.com để nhận tư vấn và hỗ trợ miễn phí từ nhân viên tư vấn có trình độ cao từ Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *