THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN PHÁP LÝ

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vạn Liên Hoa là đơn vị dịch vụ môi trường tốt nhất tại Bình Dương. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Lập báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, sổ chủ nguồn thải, an toàn lao động…v.v..

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng và phát triển, Công ty TNHH TM-DV Vạn Liên Hoa đang có nhu cầu cần tuyển dụng.

 

Nhân viên Pháp Lý cấp phòng
Mưc lương : 5tr~7tr

Mô tả công việc:
– Viết hồ sơ môi trường bcgs, đề án đơn giản, kế hoạch BVMT.
– Thực hiện các yều cầu của cấp trên

Yêu cầu:
– 1 năm kinh nghiệm.
– Viết được hồ sơ môi trường bcgs, đề án đơn giản, kế hoạch BVMT.
– Tốt nghiệp đại học
– Tốt nghiệp đại học
– Có khả năng làm việc độc lập và kết hợp nhóm
– Chăm chỉ, trung thực và có ý chí cố gắng trong công việc

 

Nhân viên Pháp Lý cấp tỉnh, bộ
Mưc lương : 7tr~10tr


Mô tả công việc:
– Viết hồ sơ môi trường ĐTM, Đề án chi tiết……
– Thực hiện các yều cầu của cấp trên


Yêu cầu:
– 2 năm kinh nghiệm.
– Viết được hồ sơ môi trường bcgs, đề án đơn giản, kế hoạch BVMT.
– Tốt nghiệp đại học
– Tốt nghiệp đại học
– Có khả năng làm việc độc lập và kết hợp nhóm
– Chăm chỉ, trung thực và có ý chí cố gắng trong công việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *