Lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 2019

Lập sổ chủ nguồn thải chât thải nguy hại

Chất thải nguy hại (CTNH) là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có độc tính nguy hại khác. Để quản lý chất thải nguy hại cũng như bảo vệ môi trường sống và thực hiện các hoạt động sản xuất mà không bị vi phạm pháp luật. Điều mà các doanh nghiệp cần đó là lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Để giúp Quý Doanh nghiệp cùng hiểu rõ hơn về Hồ sơ Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa sẽ sơ lược các kiến thức về Hồ sơ môi trường này như sau:

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyện và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

Đối tượng không cần thực hiện Sổ chủ nguồn thải CTNH quy định chi tiết tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

Hồ sơ cần thiết để đăng ký cấp Sổ chủ nguồn thải CTNH

 • Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
 • 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.
 • Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại Điểm c, Khỏan 1, Điều 13, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

Quy trình thực hiện việc đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH

 • Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
 • Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
 • Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho cơ sở.
 • Trình nộp cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép.

Văn bản quy định về đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH

 • Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;
 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu;
 • Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 01/09/2015 Về quản lý chất thải nguy hại;

Vạn Liên Hoa hy vọng với phần kiến thức, thông tin trên đây cũng giúp Quý Doanh nghiệp, Công ty đã hiểu rõ hơn về loại hồ sơ Lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Nếu còn những vướng mắc cần tư vấn, hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên lạc ngay với chúng tôi qua hotline 0908.043.798 hoặc gửi thư trực tiếp về email info@vanlienhoa.com để nhận tư vấn và hỗ trợ miễn phí từ nhân viên tư vấn có trình độ cao từ Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *