ĐÁNH GIÁ ECGONOMI MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Nghiên cứu đánh giá tư thế lao động giúp theo dõi mức độ phù hợp của môi trường, máy móc thiết bị, điều kiện làm việc qua đó đưa ra các giải pháp tăng hiệu quả làm việc và giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

 1. Nội dung đánh giá tư thế lao động:

Khảo sát môi trường lao động:

 • Thu thập số liệu nhân trắc học người lao động theo các vị trí lao động, đo đạc các thông số chiều cao bàn ghế, máy móc thiết bị, tốc độ dây chuyền.
 • Thời gian , tốc độ lập lại thao tác theo vị trí làm việc được đánh giá.
Đánh giá tư thế lao động

Công cụ đánh giá:

 • Theo bảng Ecgonomi của tố chức lao động ILO hướng dẫn.
 • Đối chiếu tiêu chuẩn QĐ 3733/2002/QQD-BYT.
 • Tiêu chuẩn khách hàng.

Điều kiện đánh giá:

 • Vị trí làm việc tối thiểu yêu cầu khảo sát ít nhất 3 vị trí.

Sản phẩm:

 • Bảng số liệu thu thập đánh giá tư thế lao động, ecgonomi và mức độ nặng nhọc lao động.
 • Kết quả sao áp dụng những giải pháp.
 • Lợi ích của đánh giá môi trường lao động.
 • Giúp giảm chi phí bồi thường cho nhân viên.
 • Cải thiện năng suất lao động.
 • Cải thải chất lượng lao động.
 • Cải thiện sự tham gia của người lao động.
 • Tạo ra văn hóa an toàn tốt hơn.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vạn Liên Hoa là một đơn vị có uy tín tại Bình Dương được sở y tế công bố đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lao động, với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao và các trang thiết bị hiện đại. Vạn Liên Hoa hứa hẹn sẽ mang lại cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Vạn Liên Hoa – Chân thành uy tín sáng tạo!

One thought on “ĐÁNH GIÁ ECGONOMI MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *