Author

Quan trắc môi trường lao động định kỳ cần phải được thực hiện đúng và đủ.

Nền kinh tế càng phát triển việc đảm bảo quan trắc môi trường lao động định kỳ cần phải được thực hiện đúng và đủ.

Sự khởi sắc của nền kinh tế nói chung và nền công nghiệp nói riêng trong 10 năm trở lại đây là một tín hiệu tích cực, song cũng xuất hiện những vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có một vấn đề cũ mà mới đó chính là “môi trường lao động an toàn”. Theo thông tư 19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về  “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động” mọi doanh nghiệp đều phải định kỳ quan trắc môi trường lao động, lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.      

Môi trường lao động là gì?

Môi trường lao động là không gian của khu vực lao động, nơi mà người lao động làm việc với các phương tiện phục vụ cho lao động.

Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Thực hiện quan trắc môi trường lao động để làm gì?

Các doanh nghiệp thực hiện quan trắc để nhận được “Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động”.

Theo nghị định 44/2016/NĐ-CP của chính phủ về An toàn lao động tại Chương 2 điều 4 có quy định:

Điều 4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

 1. Tổ chức là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật, được phép cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

b) Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

c) Có đủ tài liệu kỹ thuật về từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định theo quy trình kiểm định.

d) Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

đ) Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật và đã trực tiếp thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tối thiểu 03 năm.

2. Các thiết bị, tài liệu, nhân lực nêu tại các điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều này chỉ được sử dụng để làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với một tổ chức.

Đơn vị nào thực hiện quan trắc môi trường lao động?

Theo công bố mới nhất của Cục quản lý môi trường y tế Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP và nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 15/3/2019 có 23 trung tâm, viện và trường đại học đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động.

Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
Thực hiện an toàn lao động từ các cơ sở sản xuất nhỏ đến các khu công nghiệp hiện đại.
ĐÁNH GIÁ ECGONOMI MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Tác giả

Thực hiện an toàn lao động từ các cơ sở sản xuất nhỏ đến các khu công nghiệp hiện đại.

An toàn lao động luôn là vấn đề được quan tâm nhất của nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Tuy vậy số trường hợp gặp tai nạn lao động vẫn không hề giảm, do đó việc thực hiện an toàn lao động là  hoạt động mang tính cấp thiết từ các cơ sở nhỏ đến các khu công nghiệp lớn cần thực hiện.

Nguyên nhân vẫn còn xảy ra tai nạn lao động.

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa chú tâm đến việc cung cấp trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. Theo đó một tỉ lệ không hề thấp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa đảm bảo đủ vật tư phòng hộ lao động cho công nhân, ngoài ra còn một số cơ sở chưa có thiết bị bảo hộ lao động.

Người lao động cảm thấy khó chịu khi sử dụng trang phục bảo hộ lao động. Hiện trạng mất an toàn lao động đang rất cấp bách. Nhưng một số lượng lớn người lao động vẫn coi thường sức khỏe và tính mạng của chính mình. Họ thường giả vờ chấp hành khi bị quản lý nhắc nhở. Nhiều người lao động còn cho biết họ cảm thấy khó chịu, nóng nực khi mang các trang bị bảo hộ lao động.

Cơ quan nhà nước cần tăng cường giám sát và kiểm tra hoạt động an toàn lao động.

          Ban quản lý các khu công nghiệp cần thương xuyên ra soát, giám sát các hoạt động bảo hộ lao động của các xí nghiệp, doanh nghiệp.

          Các địa phương có khu công nghiệp, cơ sở sản xuất cần tổ chức tập huấn, kiểm tra định kỳ để tăng tính tự giác sử dụng các trang phục bảo hộ lao động của người lao động, cũng như làm mới các trang thiết bị bảo hộ lao động của doanh nghiệp.

Kết tại sao phải thực hiện an toàn.

 Điều trên hết cho sự an toàn lao động là sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, các doanh nghiệp và việc thực hiện đúng các quy định của người lao động. Thực hiện tốt an toàn lao động cũng là đảm bảo cho tính mạng mỗi người lao động và sự phát triển ổn định của doanh nghiệp.

Liên hệ:

 • Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Vạn Liên Hoa
 • Hotline: 0908 043 798 (Mr.Nghĩa)
 • Tổng đài tư vấn: 1900 8915
 • Email: info@vanlienhoa.com
Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
Hệ thống xử lý nước thải cà phê Arabica chế biến ướt của nhà máy cà phê Phúc Sinh Sơn La
Quan trắc môi trường lao động định kỳ cần phải được thực hiện đúng và đủ.
Tác giả

Hệ thống xử lý nước thải cà phê Arabica chế biến ướt của nhà máy cà phê Phúc Sinh Sơn La

★Hệ thống xử lý nước thải cà phê Arabica chế biến ướt của nhà máy cà phê Phúc Sinh Sơn La do công ty Vạn Liên Hoa tư vấn thiết kế, thi công và xây dựng.
★Vạn Liên Hoa tự hào là một trong những đơn vịtư vấn thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải hàng đầu Việt Nam, với trình độ kỹ thuật và công nghệ cao chúng tôi sẽ thực hiện cho quý khách hàng sản phẩm tối ưu nhất. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công hệ thống xử nước thải, khí thải, xử lý nước cấp.

★Nước thải cà phê là một trong những loại nước thải khó xử lý nhất và tại Việt Nam chưa một đơn vị nào có thể xử lý được hoàn toàn loại nước thải này. Vạn Liên Hoa hiện tại là đơn vị duy nhất có thể tư vấn thiết kế, xây dựng một hệ thống xử lý thành công nước thải cà phê.

★Website: https://www.vanlienhoa.com
★Facebook: https://fb.com/vanlienhoaco
★Youtube: https://youtube.com.vanlienhoaco

★Instagram: https://instagram.com/vanlienhoaco

Copyright: Van Lien Hoa Co.,ltd

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN : 1900 8915

Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SÂU TINH CHẾ CÀ PHÊ ARABICA NHÀ MÁY PHÚC SINH SƠN LA
Thực hiện an toàn lao động từ các cơ sở sản xuất nhỏ đến các khu công nghiệp hiện đại.
Tác giả

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SÂU TINH CHẾ CÀ PHÊ ARABICA NHÀ MÁY PHÚC SINH SƠN LA

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SÂU TINH CHẾ CÀ PHÊ ARABICA, CÔNG SUẤT 200 M3/NGÀY CỦA CÔNG TY CP CÀ PHÊ PHÚC SINH SƠN LA

Địa chỉ: Bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Giới thiệu về cà phê Arabica

Cà phê Arabica là loại cà phê khó trồng, được trồng chủ yếu ở các vùng núi cao như Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên… Cà phê Arabica hay còn gọi là cà phê Chè, có hạt dài hơn Rubusta. Trong quá trình chế biến, quả Arabica được ngâm ủ lên men giúp dể dàng rửa bỏ lớp chất nhầy bám quanh hạt. Vì vậy vị của Arabica hơi chua, đây cũng được xem là một đặc điểm cảm quan của loại cà phê này. Trong quá trình chế biến cà phê sẽ phát sinh lượng nước thải lớn.

2. Thành phần, tính chất nước thải cà phê

Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD5; COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli).
Nước thải chế biến cà phê có hàm lượng cặn thô cao, đa số là vỏ cà phê và lớp chất nhớt trên hạt cà phê tại các công đoạn tách vỏ và lên men trong dây chuyền công nghệ chế biến cà phê.

nước thải cà phê arabica
nước thải cà phê arabica

nước thải cà phê arabica 2
nước thải cà phê arabica 2

II. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÀ PHÊ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 

1. Quy trình công nghệ xử lý nước thải cà phê

quy trình công nghệ xử lý nước thải cà phê arabica
quy trình công nghệ xử lý nước thải cà phê arabica

2. Thuyết minh quy trình xử lý nước thải cà phê

* Xử lý cơ học

Bể thu gom nhiệm vụ thu gom các nguồn nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy. Phần nước thải sau khi thu gom được đưa bơm lên bể lắng sơ bộ.
Bể lắng sơ bộ có nhiệm vụ lắng, tách các hạt cặn có kích thước lớn trong nước thải. Phần nước thải sau khi lắng được đưa qua bể điều hòa. Phần bùn được bơm về bể chứa bùn.
Bể điều hòa giữ nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ trước khi đưa nước thải đến các công trình đơn vị phía sau. Tránh sự biến động về hàm lượng các chất hữu cơ trong nước thải làm ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật trong quá trình xử lý sinh học. Tạo điều kiện cho các công trình phía sau ổn định và đạt được hiệu quả xử lý cao.

* Xử lý hóa lý

Bể Keo tụ – Tạo bông:
Trong nước thải, một phần chất rắn thường tồn tại ở dạng các hạt keo mịn phân tán. Các hạt này không nổi cũng không lắng và do đó tương đối khó tách loại. Ta cần tăng kích cỡ các hạt nhờ tác dụng tương hổ giữa các hạt liên kết phân tán vào các tập hợp hạt để có thể lắng được. Cơ chế quá trình keo tụ xảy ra qua hai giai đoạn:
– Bản thân chất keo tụ phát sinh thủy phân, quá trình hình thành dung dịch keo và ngưng tụ;
– Trung hòa hấp phụ lọc các tạp chất trong nước thải.
Chất keo tụ thường dùng nhất là phèn nhôm. Trong các loại phèn nhôm, Al2(SO4)3 được dùng rộng rãi nhất do có tính hòa tan tốt trong nước, chi phí thấp và hoạt động có hiệu quả trong khoảng pH = 5,0 – 7,5.
Tạo bông cặn xảy ra ngay sau khi kết thúc quá trình keo tụ. Tạo bông giúp các cặn trong quá trình keo tụ được lớn hơn, lắng nhanh và tiết kiệm diện tích của bể lắng.
Bể lắng 1:
Nước thải sau khi được keo tụ – tạo bông được chuyển qua giai đoạn lắng nhằm tách các bông cặn hình thành ra khỏi nước thải nhờ sự khác nhau về tỷ trọng: các chất rắn có khả năng lắng có tỉ trọng lớn hơn tỉ trọng của nước, và các chất nổi có tỉ trọng nhẹ hơn tỉ trọng của nước. Sau khi lắng có thể loại được 50-70% chất rắn lơ lửng, 25 -40% BOD của nước thải.
Sau khi xử lý hóa lý nước thải được dẫn qua xử lý sinh học.

* Xử lý sinh học

Bể kỵ khí: Nước thải sau khi xử lý hóa lý được đưa vào bể kỵ khí. Sản phẩm của quá trình phân hủy bao gồm hỗn hợp khí CH4, CO2, H2S, H2O… cơ chế phân hủy gồm các giai đoạn:
– Phân giải các chất hữu cơ phức tạp và lipit thành các chất hữu cơ đơn giản như monosatcarit, amino axit để tạo thức ăn cho vi sinh.
– Vi khuẩn tạo men axit biến đổi các chất hữu cơ đơn giản thành các axit hữu cơ thường là axit axetic (nhóm vi khuẩn là axit focmơ).
– Nhóm vi khuẩn mêtan chuyển hóa hydro và axit axetic thành khí mêtan và cacbonic (vi khuẩn này là metan focmơ).
Nước thải sau khi qua bể kỵ khí sẽ chảy qua bể thiếu khí.
Bể thiếu khí: Bể thiếu là bể quan trọng trong quá trình xử lý Nitơ trong nước thải bằng phương pháp sinh học. Công nghệ khử nitơ trong nước thải bằng phương pháp sinh học phổ biến nhất hiện nay là: Nitrat hóa và khử Nitrat, diễn biến của quá trình này như sau:
Hai chủng vi khuẩn phổ biến cho quá trình Nitrat hóa là Nitrosomonas và Nitrobacter. Nhóm Nitrosomonas sẽ chuyển hóa nitơ amoni thành sản phẩm trung gian là nitơ nitrít và sau đó nhóm Nitrobacter sẽ tiếp tục chuyển hóa nitơ nitrít thành nitơ nitrát. Khoảng pH tối ưu cho chủng khuẩn nitrat hóa thường giao động khoảng 7,5 đến 8,6 nhưng 1 số trường hợp thấp hơn.
Khử Nitrit và Nitrat: Trong môi trường thiếu ôxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans (dạng kị khí tuỳ tiện) sẽ tách ôxy của nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-) để ôxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước.
Bể hiếu khí: Cơ sở lý thuyết của quá trình xử lý sinh học hiếu khí là sử dụng các vi sinh vật hiếu khí phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải bằng bùn hoạt tính có đầy đủ oxy hòa tan ở nhiệt độ, pH… thích hợp.
Bùn hoạt tính là tập hợp các vi sinh vật khác nhau, chủ yếu là vi khuẩn kết lại thành dạng bông với trung tâm là các hạt chất rắn lơ lửng trong nước. Các bông này có màu vàng nâu dễ lắng có kích thước tử 3 đến 150 µm. Chủng loại vi sinh vật có trong bùn hoạt tính là: vi khuẩn, protozoa, rotifer, nấm men, tảo, nguyên sinh động vật…
Các quá trình trong bể diễn ra như sau:
Giai đoạn đầu: Khi khuấy trộn nước thải với bùn hoạt tính, trước hết sẽ diễn ra quá trình hấp phụ các chất hữu cơ và ôxy hóa một phần các chất các chất dễ bị ôxy hóa (chủ yếu là các chất chứa cacbon).
Ở giai đoạn thứ hai diễn ra quá trình tái sinh bùn hoạt tính (nghĩa là phục hồi khả năng hấp phụ của nó) và đồng thời ôxy hóa đến cùng các chất hữu cơ hoà tan khó bị ôxy hóa (các chất chứa nitơ) còn lại – tức là diễn ra quá trình amôn hóa. Tốc độ tiêu thụ ôxy trong giai đoạn này nhỏ hơn nhiều so với giai đoạn đầu.
Giai đoạn thứ ba là quá trình nitrat hóa các muối amôni, tốc độ tiêu thụ ôxy lại tăng lên. Sau quá trình xử lý nước thải, do không tiêu thụ hết lượng ôxy hòa tan, nên ôxy được tích lũy lại và độ thiếu hụt ôxy sẽ bằng 0.
Trong suốt quá trình oxy hóa chất hữu cơ, lượng oxy dư luôn được duy trì ở mức 2 mg/L. Nồng độ bùn hoạt tính trong bể 3.000 – 3.200 mg/L và được kiểm soát.
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý sinh học hiếu khí là: nhiệt độ, pH, lượng oxi hòa tan, tỷ lệ chất dinh dưỡng, các độc tố…Nước thải sau khi qua bể sinh học hiếu khí đi vào bể lắng 2.

Bể lắng 2 (bể lắng sinh học): là bể tách bùn sinh học ra khỏi hệ thống.
Hỗn hợp bùn và nước thải rời khỏi bể sinh học hiếu khí chảy tràn vào bể lắng sinh học nhằm tiến hành quá trình tách nước và bùn. Bùn sinh học lắng dưới đáy bể.
Một lượng xác định của bùn sinh học (bùn hoạt tính) được tuần hoàn lại bể sinh học hiếu khí nhằm duy trì mật độ bùn hoạt tính tối ưu trong bể.
Lượng bùn dư sau khi tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí theo định kỳ bơm về bể chứa bùn để xử lý.

* Oxy hóa nâng cao – Fenton

Điều chỉnh pH: Trong các phản ứng Fenton, độ pH ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng và nồng độ Fe2+ , từ đó ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng và hiệu quả phân hủy các chất hữu cơ, pH thích hợp cho quá trình là từ 2 – 4, tối ưu nhất là ở mức 2.8.
Phản ứng oxy hóa: Hệ tác nhân Fenton đồng thể (Fenton cổ điển) là một hỗn hợp gồm các ion sắt hóa trị (II) và H2O2, chúng tác dụng với nhau sinh ra các gốc tự do *HO, còn Fe2+ bị oxi hóa thành Fe3+.

Fe2+ + H2O2 ® Fe3+ + *HO + OH

Trong giai đoạn phản ứng oxi hóa xảy ra sự hình thành gốc *HO hoạt tính và phản ứng oxi hóa chất hữu cơ. Gốc *HO sau khi hình thành sẽ tham gia vào phản ứng oxy hóa các hợp chất hữu cơ có trong nước cần xử lý. Phản ứng oxy hóa các chất hữu cơ diễn ra như sau:

RHX + H2O2 ® H2O + X + CO2 + H+

RHX: hợp chất hữu cơ
X: đại diện cho halide (chất gồm halogen và nguyên tố hay gốc khác)

Nếu hợp chất không có halogen thì phản ứng chỉ tạo ra CO2 và H2O. Ngoài ra, gốc *HO còn có khả năng chuyển chất hữu cơ từ dạng cao phân thành các chất hữu cơ có khối lượng phân tử thấp:

CHC (cao phân tử) +*HO ® CHC (thấp phân tử) + CO2 + H2O + OH

Trung hòa và Tạo bông: Sau khi xảy ra quá trình oxi hóa cần nâng pH dung dịch lên >7 để thực hiện kết tủa Fe3+ mới hình thành:

Fe3+ + 3OH ® Fe(OH)3

Kết tủa Fe(OH)3 mới hình thành sẽ thực hiện các cơ chế keo tụ, đông tụ, hấp phụ một phần các chất hữu cơ chủ yếu là các chất hữu cơ cao phân tử.
Quá trình lắng: Các bông keo sau khi hình thành sẽ lắng xuống khiến làm giảm COD, màu, mùi trong nước thải. Sau quá trình lắng các chất hữu cơ còn lại (nếu có) trong nước thải chủ yếu là các hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử thấp sẽ được xử lý bổ sung bằng phương pháp khử trùng và lọc áp lực.

* Khử trùng

Khử trùng là quá trình khử trùng nước thải đã được xử lý. Khí Clo và một số hợp chất của nó là các hóa chất khử trùng thông dụng.Clo được đưa vào nước thải bằng hệ thống châm Clo tự động.
Nước thải sau đó chảy vào để tiếp xúc với thời gian lưu nước khoảng 30 phút để Clo tác dụng với Vi sinh vật gây bệnh.
Nước thải sau khi khử trùng được thải ra ngoài đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B.

* Xử lý bùn

Bùn thải phát sinh từ quá trình lắng sẽ được thu gom về bể chứa bùn.
Bùn từ bể chứa bùn được bơm lên máy ép bùn để tách nước ra khỏi bùn, giúp bùn được khô hơn, dễ dàng trong quá trình xử lý. Nước trong quá trình ép bùn được tuần hoàn về lại bể điều hòa.

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SÂU TINH CHẾ CÀ PHÊ ARABICA
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SÂU TINH CHẾ CÀ PHÊ ARABICA

Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
Công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải
Hệ thống xử lý nước thải cà phê Arabica chế biến ướt của nhà máy cà phê Phúc Sinh Sơn La
Tác giả

Công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải Bình dương

Bạn đang cần tìm một công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải?

Việc lựa chọn một công ty thiết kế, thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải là vô cùng quan trọng, một hệ thống xử lý nước thải nếu như không có quy trình công nghệ chính xác và công nghệ không tốt thì trong một thời gian ngắn sẽ bị hư hỏng hoặc không thể xử lý được dẩn đến việc ô nghiễm môi trường xung quanh.

Hệ thống xử lý nước thải Bình dương
Hệ thống xử lý nước thải Bình dương

Công ty Vạn Liên Hoa với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công hệ thống xử nước thải, khí thải, xử lý nước cấp. Vạn Liên Hoa hiện đang là đơn vị thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải hàng đầu Việt Nam, với trình độ kỹ thuật và công nghệ cao chúng tôi sẽ thực hiện cho quý khách hàng sản phẩm tối ưu nhất.

Nếu Quý khách hàng đang cần tìm một đơn vị uy tín, có năng lực để thiết kế xây dựng hệ thống xử lý thì Quý khách hàng có thể liên hệ ngay với Vạn Liên Hoa.

Chúng tôi sẽ có ngay đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm đến công ty của Quý khách hàng để khảo sát và tư vấn cho Quý khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi:

Email: info@vanlienhoa.com

Hotline: 0908 043 798 (Mr Nghĩa)

Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
Lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 2019
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SÂU TINH CHẾ CÀ PHÊ ARABICA NHÀ MÁY PHÚC SINH SƠN LA
Tác giả

Lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 2019

Lập sổ chủ nguồn thải chât thải nguy hại

Chất thải nguy hại (CTNH) là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có độc tính nguy hại khác. Để quản lý chất thải nguy hại cũng như bảo vệ môi trường sống và thực hiện các hoạt động sản xuất mà không bị vi phạm pháp luật. Điều mà các doanh nghiệp cần đó là lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Để giúp Quý Doanh nghiệp cùng hiểu rõ hơn về Hồ sơ Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa sẽ sơ lược các kiến thức về Hồ sơ môi trường này như sau:

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyện và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

Đối tượng không cần thực hiện Sổ chủ nguồn thải CTNH quy định chi tiết tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

Hồ sơ cần thiết để đăng ký cấp Sổ chủ nguồn thải CTNH

 • Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
 • 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.
 • Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại Điểm c, Khỏan 1, Điều 13, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

Quy trình thực hiện việc đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH

 • Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
 • Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
 • Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho cơ sở.
 • Trình nộp cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép.

Văn bản quy định về đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH

 • Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;
 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu;
 • Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 01/09/2015 Về quản lý chất thải nguy hại;

Vạn Liên Hoa hy vọng với phần kiến thức, thông tin trên đây cũng giúp Quý Doanh nghiệp, Công ty đã hiểu rõ hơn về loại hồ sơ Lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Nếu còn những vướng mắc cần tư vấn, hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên lạc ngay với chúng tôi qua hotline 0908.043.798 hoặc gửi thư trực tiếp về email info@vanlienhoa.com để nhận tư vấn và hỗ trợ miễn phí từ nhân viên tư vấn có trình độ cao từ Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa.

Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
Giới thiệu công ty TNHH thương mại dịch vụ Vạn Liên Hoa
Công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải
Tác giả

Giới thiệu công ty TNHH thương mại dịch vụ Vạn Liên Hoa

Vạn Liên Hoa nơi khách hàng gửi trọn niềm tin

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vạn Liên Hoa là một trong công ty uy tín hoạt động trên lĩnh vực môi trường tại Bình Dương. Với nhiều giải pháp công nghệ hiện đại trong việc xử lý nước thải, khí thải…thì cho đến nay công ty chúng tôi luôn là nơi khách hàng gửi trọn niềm tin. Vậy, để hiểu hơn về chúng tôi, mời bạn tham khảo bài viết sau đây nhé.

Đôi nét về công ty chúng tôi

Là một công ty đi đầu trong lĩnh vực môi trường, Vạn Liên Hoa luôn là địa chỉ đáng tin cậy và là sự lựa chọn số 1 của khách hàng trong suốt nhiều năm qua. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng nhằm mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Vì vậy, khi đến với chúng tôi khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Chúng tôi luôn cam kết mang đến những giải pháp tốt nhất nhằm xử lý một cách hiệu quả công việc mà khách hàng giao phó.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển đến ngày hôm nay, Vạn Liên Hoa luôn coi khách hàng là mục tiêu phấn đấu và đó cũng được xem là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng tôi. Chính vì vậy, mà sự lớn mạnh của Vạn Liên Hoa hôm nay là minh chứng hùng hồn nhất cho chất lượng dịch vụ cũng như uy tín của công ty.

Đặc biệt, khi nói đến thành công của công ty, không thể không nhắc tới đội ngũ cán bộ nhân viên, những người đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của công ty. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm tay nghề kỹ thuật cao trong ngành môi trường đã thi công hàng trăm công trình lớn nhỏ. Vì vậy, đến với chúng tôi khách hàng hoàn toàn yên tâm công việc của bạn luôn diễn ra một cách hiệu quả và chính xác nhất. Với việc áp dụng quy trình làm việc khoa học, chúng tôi luôn xử lý công việc một cách nhanh gọn và tiết kiệm thời gian nhất cho khách hàng, giúp cho bạn không phải chờ đợi quá lâu cũng như tiết kiệm chi phí một cách đáng kể.

Vạn Liên Hoa nơi khách hàng gửi trọn niềm tin
Vạn Liên Hoa nơi khách hàng gửi trọn niềm tin

Lĩnh vực hoạt động của công ty Vạn Liên Hoa hiện nay

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lập hồ sơ môi trường

Đây là dịch vụ uy tín chất lượng của công ty Vạn Liên Hoa trong suốt nhiều năm qua và chúng tôi luôn là đối tác tin cậy của rất nhiều các đơn vị, công ty doanh nghiệp tại Bình Dương nói riêng và Nam Bộ nói chung.

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ lập hồ sơ môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chưa đi vào hoạt động như: đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; cũng như các công ty, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động như: đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản…

Ngoài ra, chúng tôi còn lập báo cáo giám sát định kỳ, hồ sơ an toàn lao động, lập sổ chủ nguồn thải chất thải…

Dịch vụ tư vấn và lập hồ sơ môi trường uy tín chất lượng
Dịch vụ tư vấn và lập hồ sơ môi trường uy tín chất lượng

Tư vấn thiết kế và thi công các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp.

Đây được xem là thế mạnh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Vạn Liên Hoa, với kinh nghiệm nhiều năm trong việc thi công xử lý nước thải, khí thải và nước cấp tại các doanh nghiệp, cơ sở cũng như đội ngũ nhân viên có tay nghề kỹ thuật cao đã thi công hàng trăm dự án lớn nhỏ chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

Bên cạnh đó, với việc áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại nhất hiện nay trong việc xử lý hệ thống môi trường, sẽ giúp mang đến cho khách hàng những giải pháp xử lý nước thải, khí thải chất lượng và nhanh chóng nhất. Vì vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ làm quý khách hàng hài lòng một cách tuyệt đối.

Hệ thống xử lý nước thải do Vạn Liên Hoa thi công lắp đặt
Hệ thống xử lý nước thải do Vạn Liên Hoa thi công lắp đặt

Cung cấp, buôn bán các thiết bị và hóa chất xử lý môi trường.

Ngoài việc hỗ trợ lập hồ sơ môi trường và thi công lắp đặt hệ thống xử lý môi trường thì hiện nay, Vạn Liên Hoa còn cung cấp các thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực xử lý nước thải, khí thải.

Tất cả các thiết bị máy móc do chúng tôi cung cấp đều đến từ những nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới có thể kể như: hệ thống suretech, vật liệu sinh học, đĩa phân phối khí, các thiết bị xử lý nước cấp…có độ bền tương đối cao với mức giá cả vô cùng hợp lý.

Ngoài ra, hiện nay chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm hóa chất xử lý môi trường như: hóa chất xử lý lò hơi,  hóa chất xi mạ, dệt nhuộm, chế biến gỗ, cung cấp vi sinh xử lý môi trường nội và ngoại nhập…

Trên đây, là những thông tin cơ bản về công ty TNHH thương mại dịch vụ Vạn Liên Hoa, công ty dịch vụ môi trường uy tín hàng đầu tại Bình Dương hiện nay. Hy vọng, qua bài viết này bạn có thể hiểu hơn về công ty chúng tôi. Với nhiều năm kinh nghiệm trên lĩnh vực môi trường chúng tôi luôn cam kết mang đến cho quý khách hàng những giải pháp chất lượng nhất, với mức chi phí vô cùng phải chăng. Vì vậy, nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn cũng như sử dụng các dịch vụ môi trường của Vạn Liên Hoa hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua địa chỉ https://www.vanlienhoa.com/ để được tư vấn giải đáp thắc mắc cụ thể và hỗ trợ một cách tốt nhất.

Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
Hợp tác bảo vệ môi trường – đôi bên cùng liên kết
Lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 2019
Tác giả

Hợp tác bảo vệ môi trường – đôi bên cùng liên kết

Nhiều yếu tố khiến doanh nghiệp phải hợp tác với công ty môi trường

Bình Dương là khu công nghiệp phát triển đồng thời cũng là điểm nóng của các vấn đề môi trường được cơ quan nhà nước đặc biệt quan tâm. Vì vậy, các doanh nghiệp cần tiến hành hợp tác bảo vệ môi trường với một công ty chuyên môn để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra bình thường và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Tại sao cần hợp tác bảo vệ môi trường?

Trước hết, có thể thấy, bảo vệ môi trường luôn là tiêu điểm đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của nước ta hiện nay. Những tác động xấu với môi trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tự nhiên và đời sống xã hội của chúng ta.

Từ phía nhà nước, không chỉ các bộ ngành cấp trên đặt mối quan tâm hàng đầu đến phát triển kinh tế đi đôi với bền vững mà các cơ quan chuyên môn tỉnh Bình Dương cũng luôn đề cao hoạt động này. Khi có bất kỳ sai phạm nào của doanh nghiệp, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc nghiên cứu và thực hiện những biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều yếu tố khiến doanh nghiệp phải hợp tác với công ty môi trường
Nhiều yếu tố khiến doanh nghiệp phải hợp tác với công ty môi trường

 

Về phía doanh nghiệp, trước hết xử lý chất thải và bảo vệ môi trường là nghĩa vụ cần phải làm. Đây không còn là vấn đề của riêng doanh nghiệp mà còn có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước. Nếu kế hoạch và hạng mục xử lý chất thải công nghiệp, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường định kỳ,…không rõ ràng sẽ bị xử phạt nghiêm trọng.

Không chỉ vậy, lĩnh vực chủ yếu của doanh nghiệp là sản xuất, kinh doanh. Do đó sẽ mất nhiều thời gian để tự mình thực hiện các hạng mục cần thiết để xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Lúc này, các doanh nghiệp nên hợp tác bảo vệ môi trường với một công ty chuyên về lĩnh vực này để có thể chuyên tâm phát triển hoạt động kinh doanh chính thống.

Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa – đối tác chiến lược của mọi doanh nghiệp

Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa đã và đang là đối tác quan trọng của nhiều doanh nghiệp lớn tại Bình Dương. Không chỉ hợp tác bảo vệ môi trường dựa trên những máy móc, thiết bị giúp xây dựng hệ thống xử lý chất thải, cung cấp các loại hóa chất chuyên ngành trong hoạt động sản xuất, Vạn Liên Hoa còn cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề môi trường một cách chuyên nghiệp.

Hợp tác cùng bảo vệ môi trường
Hợp tác cùng bảo vệ môi trường

Tại sao các doanh nghiệp lại tin tưởng lựa chọn Vạn Liên Hoa đến vậy? Lời giải đáp nằm ở chính chất lượng dịch vụ và uy tín của chúng tôi hiện nay. Thế mạnh của công ty môi trường Vạn Liên Hoa gồm

 • Cung cấp các thiết bị, máy móc giúp hình thành hệ thống xử lý nước thải, khí thải công nghiệp chất lượng.
 • Cung cấp các sản phẩm hóa chất xử lý chất thải môi trường và hóa chất chuyên ngành như hóa chất xi mạ, hóa chất xử lý lò hơi, vi sinh xử lý môi trường,…rõ ràng nguồn gốc xuất xứ.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường cho các doanh nghiệp với các hoạt động pháp lý chuyên môn
 • Phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.
 • Thấu hiểu nhu cầu của đối tác, khách hàng.
 • Nguồn nhân lực có chuyên môn, có kinh nghiệm, không ngừng nâng cao trình độ.
 • Cam kết chất lượng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu.

Không ngừng phát triển trong thời gian qua và có những động lực bùng nổ trong những kế hoạch sắp tới, Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa vinh hạnh được trở thành đối tác làm ăn chiến lược của các doanh nghiệp trong vấn đề hợp tác bảo vệ môi trường. Hãy liên hệ với chúng tôi qua website: info@vanlienhoa.com ngay hôm nay để được tư vấn hợp tác tốt nhất.

Vạn Liên Hoa – đối tác chiến lược không thể bỏ qua.

Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
Công ty môi trường tại Bình Dương
Giới thiệu công ty TNHH thương mại dịch vụ Vạn Liên Hoa
Tác giả

Công ty môi trường tại Bình Dương

Cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp

Phát triển kinh tế, công nghiệp đi đôi với các vấn đề ô nhiễm môi trường, các vấn đề pháp lý liên quan đến hệ thống xử lý nước thải, tiêu chuẩn xả thải,…gia tăng. Các doanh nghiệp sẽ luôn phải đối mặt các áp lực lớn từ phía nhà nước cũng như nội bộ công ty. Thấu hiểu những vấn đề này, Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa – Công ty môi trường tại Bình Dương đã và đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến môi trường uy tín bậc nhất.

Tại sao doanh nghiệp cần liên kết với một công ty môi trường tại Bình Dương?

Không thể phủ nhận Bình Dương là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Thế nhưng, môi trường sống ở nơi đây phải đứng trước một áp lực quá lớn về vấn đề ô nhiễm. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng không ngừng thiết lập những chính sách bảo vệ môi trường tốt nhất.

Về phía doanh nghiệp, xây dựng một hệ thống xử lý nước thải, thực hiện dự án làm sạch môi trường hay thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sẽ khó khăn. Bởi lẽ, đây chỉ là một phần rất nhỏ trong hoạt động chính của công ty. Đồng thời, doanh nghiệp không có chuyên môn trong lĩnh vực này. Khi đó, việc liên kết với một công ty môi trường ở Bình Dương uy tín sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết mọi vấn đề và an tâm hoạt động.

Những dịch vụ của công ty môi trường tại Bình Dương cung cấp

Cung cấp thiết bị xây dựng hệ thống xử lý môi trường

Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa chuyên cung cấp, buôn bán các vật liệu, thiết bị, máy móc để xây dựng hệ thống xử lý chất thải hoàn chỉnh. Bao gồm;

 • Máy móc cho hệ thống xử lý nước thải
 • Máy móc cho hệ thống xử lý khí thải
 • Máy móc cho hệ thống xử lý nước cấp.

Đối tác làm việc với Vạn Liên Hoa hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và nguồn gốc của các sản phẩm. Tất cả các thiết bị của chúng tôi đề được nhập khẩu trực tiếp từ những nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Không chỉ vậy, các thiết bị rất phong phú và hiện đại, phù hợp với quy mô, phạm vi của nhiều doanh nghiệp khác nhau.

 

Thiết bị môi trường chất lượng
Thiết bị môi trường chất lượng

Những ưu điểm mà hệ thống máy móc của công ty môi trường tại Bình Dương cung cấp rất nổi trội với:

 • Hiệu quả công nghệ cao
 • Diện tích sử dụng nhỏ gọn, tiết kiệm
 • Chi phí đầu tư lắp đặt hợp lý
 • Chi phí vận hành ổn định
 • Tính thực tế cao

Dịch vụ cung cấp hóa chất xử lý môi trường

Bên cạnh việc giúp các doanh nghiệp lắp đặt hệ thống xử lý môi trường, Vạn Liên Hoa còn cung cấp các sản phẩm hóa chất công nghiệp, hóa chất xử lý môi trường chất lượng. Bao gồm:

 • Hóa chất dùng cho hệ thống xử lý nước thải.
 • Hóa chất dùng cho hệ thống xử lý khí thải.
 • Hóa chất dùng trong sản xuất, chế biến.
 • Cung cấp hóa chất chuyên ngành càng loại: hóa chất xử lý lò hơi, hóa chất xi mạ, chế biến gỗ, dệt nhuộm,…
 • Cung cấp vi sinh xử lý môi trường nội, ngoại nhập.
 • Cung cấp thiết bị ngành xử lý môi trường và chuyển giao, tư vấn công nghệ môi trường,…

Buôn bán hóa chất xử lý
Buôn bán hóa chất xử lý

Sau khi lắp đặt các hệ thống xử lý môi trường tiên tiến và hiện đại, các doanh nghiệp nên sử dụng những loại hóa chất chuyên biệt và phù hợp với hệ thống đó. Thông thường, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục hợp tác với đơn vị thi công lắp đặt để hoạt động này diễn ra được xuyên suốt.

Chất lượng của các sản phẩm mà công ty môi trường tại Bình Dương Vạn Liên Hoa mang lại sẽ giúp khách hàng an tâm khi sử dụng.

Cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến xử lý môi trường

Không chỉ mang đến những dịch vụ xây dựng và vận hành hệ thống xử lý môi trường, Vạn Liên Hoa sẽ giúp các đối tác thuận lợi hơn khi giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý kèm theo. Với đội ngũ nhân viên được có kiến thức chuyên môn, được đào tạo bài bản, kinh nghiệm thực tế phong phú, Vạn Liên Hoa đã và đang trở thành đối tác chiến lược của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ được trải nghiệm các dịch vụ trong gói này bao gồm:

 • Thiết lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp, yêu cầu địa phương và các vấn đề khác.
 • Xây dựng đề cương cam kết bảo vệ môi trường chi tiết
 • Soạn thảo cam kết bảo vệ môi trường
 • Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại
 • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ,…

Cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp
Cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp

Không dễ để một doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác làm ăn có cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến xử lý môi trường như tại Công ty môi trường Vạn Liên Hoa. Là một công ty môi trường tại Bình Dương, chúng tôi đã gặt hái được nhiều thành công và tiếp tục phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website: info@vanlienhoa.com ngay hôm nay. Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp sẽ đưa ra những ý kiến tư vấn phù hợp với hoàn cảnh và quy mô doanh nghiệp của quý khách.

Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BÌNH DƯƠNG
Hợp tác bảo vệ môi trường – đôi bên cùng liên kết
Tác giả

CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BÌNH DƯƠNG

công ty xử lý nước thải tại bình dương

CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BÌNH DƯƠNG. Bên cạnh dịch vụ môi trường về lập hồ sơ pháp lý, Các công trình hệ thống xử lý là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Cùng rất nhiều hệ thống lớn nhỏ, Vạn Liên Hoa luôn là thương hiệu được khách hàng ưu ái lựa chọn khi cần thiết kết thi công các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp.

CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa là công ty có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Môi trường Vạn Liên Hoa luôn được khách hàng đánh giá cao về các dịch vụ xử lý nước thải như:

– Cải tạo hệ thống xử lý nước thải, cung cấp bùn vi sinh cho quá trình nuôi cấy vi sinh.

– Xây dựng phương án cải tạo hệ thống xử lý nước thải hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệm

– Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải với chi phí hợp lý nhất

– Cung cấp và thực hiện lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải với chi phí rẻ và chế độ bảo hành tốt nhất

– Vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải với chi phí rẻ nhất

CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hệ thống xử lý nước thải Bình dương
CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BÌNH DƯƠNG

Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa là CÔNG TY XỬ LÝ NƯỚC THẢI đã có kinh nghiệm thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải các lĩnh vực như:

Xử lý nước thải sinh hoạt của khu dân cư, các nhà máy trong khu công nghiệp

– Xử lý nước  thải công nghệ sản xuất hóa chất: Keo, sơn, dược phẩm

– Xử lý nước  thải sơn gỗ

– Xử lý nước thải xi mạ

– Xử lý nước thải chế biến nha đam, thạch dừa

– Xử lý nước  thải công nghiệp sản xuất giấy

– Xử lý nước  thải công nghệ dệt – nhuộm

– Xử lý nước thải ngành thuộc da

– Xử lý nước thải sản xuất dược phẩm

– Xử lý nước thải nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

– Xử lý nước thải các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng

– Xử lý nước thải sản xuất phân bón

– Xử lý nước thải thực phẩm,  sữa

– Xử lý nước thải ngành in bao bì carton

Liên hệ với chung tôi để được tư vấn:

Hotline: 0908 043 798 (Mr.Nghĩa)

Tổng đài: 1900 8915

THỰC HIỆN CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ TẠI BÌNH DƯƠNG, LONG AN, BÌNH PHƯỚC, TÂY NINH, SƠN LA…..

Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
Công ty Môi Trường ở Bình Dương
Công ty môi trường tại Bình Dương
Tác giả

Vui long kich hoat sidebar
Water Care Dev Team LarTheme