fbpx

Author Archives: Vạn Liên Hoa Co

Hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn

Hệ thống xử lý issei

Hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn Hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn Công trình: CÔNG TY TNHH ISSEIKI FURNITURE (VIỆT NAM) Địa điểm:    Lô K1-CN, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, tx.Bến Cát, tỉnh Bình                      Dương. Công trình do công ty Vạn Liên Hoa thi công […]

HỆ THỐNG XỬ LÝ HƠI DUNG MÔI

Hệ thống xử lý khi thải

HỆ THỐNG XỬ LÝ HƠI DUNG MÔI Tại sao phải xử lý khí thải hơi dung môi? Hệ thống xử lý hơi dung môi. Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội. Các ngành sản xuất kinh doanh, dịch vụ các đô thị ngày […]

Tuyển dụng: Nhân viên phân tích T03/2018

công ty môi trường tuyển dụng

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vạn Liên Hoa là đơn vị dịch vụ môi trường tốt nhất tại Bình Dương. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Lập báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, sổ chủ nguồn thải, an toàn lao động…v.v.. Hiện nay, do nhu cầu […]

Tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật văn phòng T03/2018

công ty môi trường tuyển dụng

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vạn Liên Hoa là đơn vị dịch vụ môi trường tốt nhất tại Bình Dương. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Lập báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, sổ chủ nguồn thải, an toàn lao động…v.v.. […]

Tuyển dụng :Nhân Viên Tư Vấn Môi Trường T03/2018

công ty môi trường tuyển dụng

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vạn Liên Hoa là đơn vị dịch vụ môi trường tốt nhất tại Bình Dương. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Lập báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, sổ chủ nguồn thải, an toàn lao động…v.v.. […]

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – LÀM MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ

Công ty môi trường tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – LÀM MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ Công ty TNHH Vạn Liên Hoa hiện đang thực hiện dự án các mô hình công trình xử lý Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có môi trường để thực hành những gì đã học […]

Nghị định 155/2016/NĐ-CP lĩnh vực môi trường

Nghị định 155 - Công ty môi trường Vạn Liên Hoa

LUẬT MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng […]

Tuyển dụng: Nhân Viên Quan Trắc Tại Hiện Trường T10/2017

Tuyển dụng quan trắc

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vạn Liên Hoa là đơn vị dịch vụ môi trường tốt nhất tại Bình Dương. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Lập báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, sổ chủ nguồn thải, an toàn lao động…v.v.. […]

Tuyển dụng :Nhân Viên Kinh Doanh -Tư Vấn Môi Trường T10/2017

Tuyển dụng

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vạn Liên Hoa là đơn vị dịch vụ môi trường tốt nhất tại Bình Dương. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Lập báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, sổ chủ nguồn thải, an toàn lao động…v.v.. […]

THỐNG BÁO: PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP NGÀY 28/08/2017

Vạn Liên Hoa tuyển dụng

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vạn Liên Hoa là đơn vị dịch vụ môi trường tốt nhất tại Bình Dương. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Lập báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, sổ chủ nguồn thải, an toàn lao động…v.v.. […]