Đề án bảo vệ môi trường

Lập Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Chi Tiết

A. Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết1. Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường chi...
cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết Bảo vệ Môi Trường

Cam kết Bảo vệ Môi TrườngCam kết bảo vệ môi trường(1). Đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường1....
cam kết bảo vệ môi trường

Đề cương cam kết bảo vệ môi trường

Đề cương Cam kết Bảo vệ Môi TrườngĐề cương cam kết bảo vệ môi trường. Nội dung Bản cam kết được trình bày theo...

Đề cương chi tiết lập Đánh giá tác động môi trường ĐTM

 Nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 2.5 Thông tư...
đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trách...

Cấu trúc Đề án Bảo vệ Môi trường

Cấu trúc Đề án Bảo vệ Môi trường kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi...

Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1. Hồ sơ đăng ký: 02 bộ hồ sơ gồm: đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 1A và các giấy tờ...

Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết tỉnh Bình Dương

1/ Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết tỉnh Bình Dương:- Đề án bảo vệ môi trường chi tiết áp dụng cho...

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ ở Tây Ninh

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động sản...

Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết tỉnh Long An

Đề án bảo vệ môi trường là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp...