cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà...

Đề cương chi tiết lập Đánh giá tác động môi trường ĐTM

 Nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 2.5 Thông tư...

Đề án Bảo Vệ Môi Trường Đơn Giản

A. Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản1. Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn...
cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết Bảo vệ Môi Trường

Cam kết Bảo vệ Môi TrườngCam kết bảo vệ môi trường(1). Đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường1....

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM)

1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trách nhiệm của chủ dự án trong việc lập báo...
báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho doanh nghiệp

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một trong số các hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp cần có khi...

Hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường tại Bình Dương.

Vừa qua Sở tài nguyên và môi trường Tỉnh Bình Dương - Chi cục Bảo vệ môi trường đã ra công văn số 4228/CCBVMT-KS...
Đề án bảo vệ môi trường

Lập Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Chi Tiết

A. Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết1. Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường chi...

Đề cương Đề án Bảo vệ Môi trường Đơn giản

Nội dung Đề án được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 19a Thông tư số 01 /2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng...

Mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ

 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật...