Đánh giá tác động môi trường dự án xử lý nước thải đô thị

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực-tiêu cực của...
cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà...
đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trách...

Hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường tại Bình Dương.

Vừa qua Sở tài nguyên và môi trường Tỉnh Bình Dương - Chi cục Bảo vệ môi trường đã ra công văn số 4228/CCBVMT-KS...

Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1. Hồ sơ đăng ký: 02 bộ hồ sơ gồm: đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 1A và các giấy tờ...
cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết Bảo vệ Môi Trường

Cam kết Bảo vệ Môi TrườngCam kết bảo vệ môi trường(1). Đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường1....

Đề cương Đề án Bảo vệ Môi trường Đơn giản

Nội dung Đề án được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 19a Thông tư số 01 /2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng...

Cấu trúc Đề án Bảo vệ Môi trường

Cấu trúc Đề án Bảo vệ Môi trường kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi...
cam kết bảo vệ môi trường

Đề cương cam kết bảo vệ môi trường

Đề cương Cam kết Bảo vệ Môi TrườngĐề cương cam kết bảo vệ môi trường. Nội dung Bản cam kết được trình bày theo...

Mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ

 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật...