fbpx
Công ty môi trườngCông ty môi trường

Hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường tại Bình...

Vừa qua Sở tài nguyên và môi trường Tỉnh Bình Dương - Chi cục Bảo vệ môi trường đã ra công văn số 4228/CCBVMT-KS...

Đánh giá tác động môi trường dự án xử lý nước...

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực-tiêu cực của...

Khai thác nước ngầm

Mở đầu: - Tên chủ đề án, giấy phép thăm dò nước dưới đất - Mục đích khai thác nước - Tổng lượng nước yêu cầu; lưu...

Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết tỉnh Bình...

1/ Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết tỉnh Bình Dương: - Đề án bảo vệ môi trường chi tiết áp dụng cho...

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM)

1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trách nhiệm của chủ dự án trong việc lập báo...

Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1. Hồ sơ đăng ký: 02 bộ hồ sơ gồm: đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 1A và các giấy tờ...

Cam kết Bảo vệ Môi Trường

Cam kết Bảo vệ Môi Trường Cam kết bảo vệ môi trường (1). Đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường 1....

Cấu trúc Đề án Bảo vệ Môi trường

Cấu trúc Đề án Bảo vệ Môi trường kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi...

Lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Công ty tư vấn môi trường Vạn Liên Hoa chuyên tư vấn lập hồ sơ đăng...

Báo cáo giám sát định kỳ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về Đánh giá Môi trường chiến...