Category Archives: Thủ tục An Toàn Lao Động

Quan trắc môi trường lao động định kỳ cần phải được thực hiện đúng và đủ.

Nền kinh tế càng phát triển việc đảm bảo quan trắc môi trường lao động định kỳ cần phải được thực hiện đúng và đủ. Sự khởi sắc của nền kinh tế nói chung và nền công nghiệp nói riêng trong 10 năm trở lại đây là một tín hiệu tích cực, song cũng xuất […]

Thực hiện an toàn lao động từ các cơ sở sản xuất nhỏ đến các khu công nghiệp hiện đại.

An toàn lao động luôn là vấn đề được quan tâm nhất của nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Tuy vậy số trường hợp gặp tai nạn lao động vẫn không hề giảm, do đó việc thực hiện an toàn lao động là  hoạt động mang tính cấp thiết từ các cơ […]