Category Archives: Thủ Tục Môi Trường

ĐÁNH GIÁ ECGONOMI MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Nghiên cứu đánh giá tư thế lao động giúp theo dõi mức độ phù hợp của môi trường, máy móc thiết bị, điều kiện làm việc qua đó đưa ra các giải pháp tăng hiệu quả làm việc và giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

Hệ thống xử lý nước thải cà phê Arabica chế biến ướt của nhà máy cà phê Phúc Sinh Sơn La

★Hệ thống xử lý nước thải cà phê Arabica chế biến ướt của nhà máy cà phê Phúc Sinh Sơn La do công ty Vạn Liên Hoa tư vấn thiết kế, thi công và xây dựng. ★Vạn Liên Hoa tự hào là một trong những đơn vịtư vấn thiết kế và thi công hệ thống […]

Lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 2019

Lập sổ chủ nguồn thải chât thải nguy hại

Chất thải nguy hại (CTNH) là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có độc tính nguy hại khác. Để quản lý chất thải nguy hại cũng như bảo vệ môi trường sống và thực hiện các hoạt động sản […]

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường 2018

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường 2018. Thực chất là báo cáo giám sát môi trường định kỳ được đổi tên. Có nhiều yêu cầu thay đổi mới, nhằm đưa ra các giải pháp quản lý, giúp giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại Doanh nghiệp, xí nghiệp, công ty hay […]

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2018

báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2018 có nhiều yêu cầu thay đổi mới, nhằm đưa ra các giải pháp quản lý, giúp giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại Doanh nghiệp, xí nghiệp, công ty hay cơ sở sản xuất…v.v.. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân cần […]

Báo cáo hoàn thành Đánh giá tác động môi trường ĐTM 2018

lập báo cáo hoàn thành đtm

Báo cáo Hoàn thành ĐTM là gì? Báo cáo hoàn thành ĐTM được hiểu như là hồ sơ thông báo, báo cáo kết quả thực hiện các cam kết thỏa thuận của doanh nghiệp theo Hồ sơ đánh giá tác động môi trường ĐTM  Khi các cơ sở hoạt động kinh doanh được cơ quan […]

Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – chi tiết 2018

Đề án bảo vệ môi trường

  Theo quy định Nhà nước, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã đi vào hoạt động đều bắt buộc đã được lập và phê duyệt hồ sơ môi trường ban đầu ( Đánh giá tác động môi trường ĐTM hay Cam kết bảo vệ môi trường (Nay là kế […]

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 2018

lập đánh giá tác động môi trường

Với sự quy hoạch phát triển không ngừng của các ngành trong xã hội như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thuỷ sản, du lịch – dịch vụ, đô thị hoá… mà không chú ý đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường đã dẫn đến ô nhiễm môi trường, suy giảm tài nguyên […]

Lập Giấy phép xả thải vào nguồn nước 2018

Lập giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả thải là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp khi có phát sinh xả thải vào nguồn nước có các thông số tiêu chuẩn tương đương hoặc đạt các tiêu chuẩn được quy định, giúp cơ quan nhà nước có thể quản lý, theo dõi nhằm để góp phần bảo […]

Nghị định 155/2016/NĐ-CP lĩnh vực môi trường

Nghị định 155 - Công ty môi trường Vạn Liên Hoa

LUẬT MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng […]