fbpx
Công ty môi trườngCông ty môi trường

Lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 2019

Chất thải nguy hại (CTNH) là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn,...

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2018

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2018 có nhiều yêu cầu thay đổi mới, nhằm đưa ra các giải pháp quản...

Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – chi...

  Theo quy định Nhà nước, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã đi vào hoạt động đều bắt buộc...

Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường 2017

Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường Theo quy định hiện hành 2017, các công ty, doanh nghiệp trước khi đầu tư, xây dựng, đưa...

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 2018

Với sự quy hoạch phát triển không ngừng của các ngành trong xã hội như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thuỷ sản, du...

Lập Giấy phép xả thải vào nguồn nước 2018

Giấy phép xả thải là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp khi có phát sinh xả thải vào nguồn nước...

Nghị định 155/2016/NĐ-CP lĩnh vực môi trường

LUẬT MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ...

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường 2018

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường 2018. Thực chất là báo cáo giám sát môi trường định kỳ được đổi tên. Có nhiều...

Hệ thống xử lý nước thải cà phê Arabica chế biến...

https://youtu.be/NdGcCOHM39U ★Hệ thống xử lý nước thải cà phê Arabica chế biến ướt của nhà máy cà...

ĐÁNH GIÁ ECGONOMI MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Nghiên cứu đánh giá tư thế lao động giúp theo dõi mức độ phù hợp của môi trường, máy móc thiết bị, điều kiện làm việc qua đó đưa ra các giải pháp tăng hiệu quả làm việc và giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.