fbpx
Công ty môi trườngCông ty môi trường

Nghị định 155/2016/NĐ-CP lĩnh vực môi trường

LUẬT MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ...

Lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 2019

Chất thải nguy hại (CTNH) là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn,...

Lập Giấy phép xả thải vào nguồn nước 2018

Giấy phép xả thải là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp khi có phát sinh xả thải vào nguồn nước...

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2018

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2018 có nhiều yêu cầu thay đổi mới, nhằm đưa ra các giải pháp quản...

Hệ thống xử lý nước thải cà phê Arabica chế biến...

https://youtu.be/NdGcCOHM39U ★Hệ thống xử lý nước thải cà phê Arabica chế biến ướt của nhà máy cà...

Báo cáo hoàn thành Đánh giá tác động môi trường ĐTM...

Báo cáo Hoàn thành ĐTM là gì? Báo cáo hoàn thành ĐTM được hiểu như là hồ sơ thông báo, báo cáo kết quả thực...

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường 2018

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường 2018. Thực chất là báo cáo giám sát môi trường định kỳ được đổi tên. Có nhiều...

Lập thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phế liệu

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị...

Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – chi...

  Theo quy định Nhà nước, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã đi vào hoạt động đều bắt buộc...