fbpx
Công ty môi trườngCông ty môi trường
Trang chủ Thủ Tục Môi Trường

Thủ Tục Môi Trường

Lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 2019

Chất thải nguy hại (CTNH) là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn,...