Category Archives: Xuất Nhập Khẩu

Lập thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phế liệu

Công ty môi trường

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác. Để quản lý việc nhập khẩu phế […]