fbpx
Công ty môi trườngCông ty môi trường
Trang chủ Tags Đánh giác tác động môi trường

Tag: Đánh giác tác động môi trường

Đề cương chi tiết lập Đánh giá tác động môi...

 Nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 2.5 Thông tư...

Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết tỉnh Bình...

1/ Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết tỉnh Bình Dương:- Đề án bảo vệ môi trường chi tiết áp dụng cho...

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM)

1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trách nhiệm của chủ dự án trong việc lập báo...