Tag Archives: Nghị định 38

Nghị Định Số 38/2015/NĐ-CP Về Quản Lý Chất Thải Và Phế Liệu

Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Ngày 24/04/2015 tại Hà Nội, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Về Quản Lý Chất Thải Và Phế Liệu với 9 Chương và 66 Điều. Quy định thêm một số vấn đề về việc nhập khẩu phế liệu nội dung tóm lược như sau: Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ từ 10% – […]