Máng đo lưu lượng nước thải trong hệ thống quan trắc

máng đo lưu lượng Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa chuyên tư vấn thiết kế, thi công các công trình, hệ thống máng đo lưu lượng nước thải trong hệ thống quan trắc công nghiệp cho doanh nghiệp.

Máng đo lưu lượng là gì ?

Máng đo lưu lượng là 1 bộ phận trong hệ thống quan trắc tự động, dùng để theo dõi và quan trắc lưu lượng nước thải của hệ thống xử lý nước thải. Máng có hình dạng kênh hở đặc biệt dựa vào khu vực dòng chảy trên máng, được thiết kế theo dạng ức chế dòng chảy theo khu vực hoặc thay đổi độ dốc kênh hở để làm tăng vận tốc và thay đổi cao độ dòng chảy trong máng. Thông thường, máng đo lưu lượng bao gồm 3 bộ phận: phần tập trung (giúp hạn chế dòng chảy), phần họng máng, và phần xả nước (làm đảm bảo cao độ của dòng hạ lưu thấp hơn cao độ dòng chảy trong phần tập trung). Máng có chức năng hạn chế dòng nước, sau đó lại mở rộng dòng nước theo một dòng ổn định.
Máng đo lưu lượng
Máng đo lưu lượng
Lưu lượng qua máng có thể được xác định bằng cách đo cột nước của máng tại một điểm, thường là đo tại điểm cách dòng hạ lưu 1 khoảng xác định. Quan hệ giữa cột nước và lưu lượng có thể được xác định bằng các dữ liệu thực nghiệm (đường cong hiệu chỉnh) hoặc bằng công thức chuyển hóa thực nghiệm.

Cách phân loại Máng đo lưu lượng:

Máng đo lưu lượng được phân loại theo trạng thái dòng chảy, có 3 trạng thái dòng chảy thường gặp: dòng chảy dưới tới hạn, dòng chảy tới hạn và dòng chảy siêu hạn. Dòng chảy tới hạn là dòng chảy có số Froude ( tỉ lệ giữa lực quán tính và trọng lực) bằng 1, đây là trạng thái dòng chảy có năng lượng dòng xả là nhỏ nhất. Nếu số Froude < 1 (lực quán tính nhỏ hơn trọng lực), thì dòng chảy được gọi là dòng chảy dưới tới hạn, và trạng thái này được gọi là trạng thái chảy êm. Nếu số Froude > 1 ( lực quán tính lớn hơn trọng lực) thì dòng chảy được gọi là dòng chảy siêu hạn. Trong trạng thái này, lực quán tính trở nên chiếm ưu thế, và được gọi là trạng thái chảy xiết. Đối với dòng xả trong kênh, độ sâu tới hạn là độ sâu của dòng chảy tới hạn, tương tự, vận tốc tới hạn là vận tốc của dòng chảy tới hạn. Khi độ sâu của dòng chảy lớn hơn độ sâu tới hạn và vận tốc của dòng chảy nhỏ hơn vận tốc tới hạn thì dòng chảy là dòng dưới tới hạn. Khi độ sâu của dòng chảy nhỏ hơn độ sâu tới hạn và vận tốc dòng chảy lớn hơn vận tốc tới hạn thì dòng chảy là dòng siêu hạn.

Đo lưu lượng với Máng đo lưu lượng

Máng đo lưu lượng là máng dẫn nước tạo ra trạng thái dòng chảy tới hạn hoặc siêu hạn. Đối với kênh có chiều sâu dưới tới hạn, cần phải đo cột nước tại 2 khu vực dòng chảy: phần đầu nguồn và phần họng máng để xác định lưu lượng dòng chảy. Đối với trạng thái dòng chảy tới hạn hoặc siêu hạn, việc đo lưu lượng chỉ cần dựa vào một cột nước xác định. Vì vậy, máng dẫn nước phải được thiết kế sao cho dòng chảy đạt trạng thái tới hạn hoặc siêu hạn.  
CÔNG TY  TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN LIÊN HOA C2-08, TC3, Làng Chuyên Gia RubyLand,KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương. Điện thoại: 02743 803 990 Email: info@vanlienhoa.com
Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
Lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
A Simple Blog Post
Tác giả

Bình luận

Nhac Linh

Tốt lắm!!!

Trả lời

Leave a Message

Registration isn't required.

Vui long kich hoat sidebar
Water Care Dev Team LarTheme