Home Thủ Tục Môi Trường

Thủ Tục Môi Trường

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2018

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2018 có nhiều yêu cầu thay đổi mới, nhằm đưa ra các giải pháp quản...

Báo cáo hoàn thành Đánh giá tác động môi trường ĐTM...

Báo cáo Hoàn thành ĐTM là gì?Báo cáo hoàn thành ĐTM được hiểu như là hồ sơ thông báo, báo cáo kết quả thực...

Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – chi...

 Theo quy định Nhà nước, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã đi vào hoạt động đều bắt buộc...

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 2018

Với sự quy hoạch phát triển không ngừng của các ngành trong xã hội như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thuỷ sản, du...

Lập Giấy phép xả thải vào nguồn nước 2018

Giấy phép xả thải là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp khi có phát sinh xả thải vào nguồn nước...

Nghị định 155/2016/NĐ-CP lĩnh vực môi trường

LUẬT MÔI TRƯỜNGQUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ...

Lập thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phế liệu

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆUPhế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị...

Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường 2017

Lập Kế hoạch bảo vệ môi trườngTheo quy định hiện hành 2017, các công ty, doanh nghiệp trước khi đầu tư, xây dựng, đưa...