Báo cáo hoàn thành Đánh giá tác động môi trường ĐTM 2018

lập báo cáo hoàn thành đtm

Báo cáo Hoàn thành ĐTM là gì?

Báo cáo hoàn thành ĐTM được hiểu như là hồ sơ thông báo, báo cáo kết quả thực hiện các cam kết thỏa thuận của doanh nghiệp theo Hồ sơ đánh giá tác động môi trường ĐTM 

Hoàn thành đtm

Khi các cơ sở hoạt động kinh doanh được cơ quan chức năng phê duyệt bản báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc quyết định phê duyệt bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết, thì trước khi đi vào hoạt động, các cơ sở phải thực hiện đúng những cam kết về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được nêu trong báo cáo (như cam kết xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý bụi, …). Sau khi đã hoàn thành xong các công trình bảo vệ môi trường như trên, Quý Doanh nghiệp phải lập báo cáo và trình nộp lên cơ quan chức năng. Nếu Quý Doanh nghiệp đã hoàn thành đúng các công trình bảo vệ môi trường như cam kết thì cơ quan chức năng sẽ cấp cho doanh nghiệp bản xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và được chính thức đi vào hoạt động.

Đối tượng phải thực hiện báo cáo hoàn thành ĐTM

Bao gồm các đối tượng cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại điều 12 Nghị định số 18/NĐ-CP .

– Áp dụng cho các doanh nghiệp đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), sau khi thực hiện xong các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết, phải tiến hành lập báo cáo hoàn thành ĐTM để xác nhận với Cơ quan chức năng vệ việc thực hiện.

– Cơ sở sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đúng tiến độ như trong báo cáo.

– Không nằm trong các đối tượng thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Hồ sơ báo cáo hoàn thành ĐTM 

  • Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
  • Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt.
  • Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vạn hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2,3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT. Trường hợp dự án nằm trên địa bản từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra.

Hồ sơ báo cáo hoàn thành ĐACT được quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  • Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
  • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
  • Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
  • Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 01/04/2015  về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 01/04/2015  Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Vạn Liên Hoa hy vọng với phần kiến thức, thông tin trên đây cũng giúp Quý Doanh nghiệp, Công ty đã hiểu rõ hơn về loại hồ sơ Báo cáo hoàn thành ĐTM.

Nếu còn những vướng mắc cần tư vấn, hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên lạc ngay với chúng tôi qua hotline 0908.043.798 hoặc gửi thư trực tiếp về email info@vanlienhoa.com để nhận tư vấn và hỗ trợ miễn phí từ nhân viên tư vấn có trình độ cao từ Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa.

Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – chi tiết 2018
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2018
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

Vui long kich hoat sidebar
Water Care Dev Team LarTheme