THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN PHÁP LÝ

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vạn Liên Hoa là đơn vị dịch vụ môi trường tốt nhất tại Bình Dương. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Lập báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, sổ chủ nguồn thải, an toàn lao động…v.v..

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng và phát triển, Công ty TNHH TM-DV Vạn Liên Hoa đang có nhu cầu cần tuyển dụng.

 

Nhân viên Pháp Lý cấp phòng
Mưc lương : 5tr~7tr

Mô tả công việc:
– Viết hồ sơ môi trường bcgs, đề án đơn giản, kế hoạch BVMT.
– Thực hiện các yều cầu của cấp trên

Yêu cầu:
– 1 năm kinh nghiệm.
– Viết được hồ sơ môi trường bcgs, đề án đơn giản, kế hoạch BVMT.
– Tốt nghiệp đại học
– Tốt nghiệp đại học
– Có khả năng làm việc độc lập và kết hợp nhóm
– Chăm chỉ, trung thực và có ý chí cố gắng trong công việc

 

Nhân viên Pháp Lý cấp tỉnh, bộ
Mưc lương : 7tr~10tr


Mô tả công việc:
– Viết hồ sơ môi trường ĐTM, Đề án chi tiết……
– Thực hiện các yều cầu của cấp trên


Yêu cầu:
– 2 năm kinh nghiệm.
– Viết được hồ sơ môi trường bcgs, đề án đơn giản, kế hoạch BVMT.
– Tốt nghiệp đại học
– Tốt nghiệp đại học
– Có khả năng làm việc độc lập và kết hợp nhóm
– Chăm chỉ, trung thực và có ý chí cố gắng trong công việc

Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

Vui long kich hoat sidebar
Water Care Dev Team LarTheme