TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – LÀM MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ

Công ty môi trường tuyển dụng

  • Công ty TNHH Vạn Liên Hoa hiện đang thực hiện dự án các mô hình công trình xử lý
  • Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có môi trường để thực hành những gì đã học được trên ghế nhà trường, nay công ty TNHH Vạn Liên Hoa tuyển dụng, đào tạo miễn phí cho các bạn sinh viên đang theo chuyên ngành Kỹ Thuật Môi Trường thực hiện các mô hình công trình xử lý chất thải từ thực địa.
  • Chi phí cho một mô hình là 30 triệu đến 200 triệu/đơn vị mô hình. Và công ty TNHH Vạn Liên Hoa chịu hoàn toàn chi phí

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here