TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – LÀM MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ

Công ty môi trường tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – LÀM MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ

Công ty môi trường tuyển dụng

  • Công ty TNHH Vạn Liên Hoa hiện đang thực hiện dự án các mô hình công trình xử lý
  • Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có môi trường để thực hành những gì đã học được trên ghế nhà trường, nay công ty TNHH Vạn Liên Hoa tuyển dụng, đào tạo miễn phí cho các bạn sinh viên đang theo chuyên ngành Kỹ Thuật Môi Trường thực hiện các mô hình công trình xử lý chất thải từ thực địa.
  • Chi phí cho một mô hình là 30 triệu đến 200 triệu/đơn vị mô hình. Và công ty TNHH Vạn Liên Hoa chịu hoàn toàn chi phí
  • YÊU CẦU Có kiến thức cơ bản về hệ thông xử lý nước thải, khí thải Chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có thể làm việc nhóm,
  • LIÊN HỆ Email: nhansu@vanlienhoa.com SĐT: 0274 3.803990 0274 3.803996 0274 3.803998 Hotline: 0911 056105 Website: https://www.vanlienhoa.com
Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
Nghị định 155/2016/NĐ-CP lĩnh vực môi trường
Tuyển dụng :Nhân Viên Tư Vấn Môi Trường T03/2018
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

Vui long kich hoat sidebar
Water Care Dev Team LarTheme